Notice (8): Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE [APP/Controller/AppController.php, line 65]

VOTC | Quảng cáo facebook

Các hình thức quảng cáo Facebook :

1. Quảng cáo tăng Like (Fanpage): tăng like từ hệ thống Facebook,like thật 100%.
2. Quảng cáo bài biết trong Fanpage.
3. Quảng cáo Website.
4. Quảng cáo Lượt xem Video.

Quy trình làm việc

1. Khảo sát nhu cầu quảng bá của khách hàng trên internet
2. Tư vấn khách hàng chọn đối tượng nhận quảng cáo facebook phù hợp nhất
3. Lên kế hoạch và mẫu quảng cáo facebook giúp quý khách
4. Triển khai quang cao Facebook
5. Báo cáo và phân tích kết quả chiến dịch

Bảng Báo giá


Liên hệ nhân viên tư vấn

Bùi Bích Ngọc

Tư vấn viên

SĐT : 0462538244 | 0967556936
Email: kinhdoanh.votc.com.vn@gmail.com

Đàm Mạnh Cường

Kỹ Sư Cầu Nối

SĐT : 0462538244 | 0941081935
Email: business.votc.com.vn@gmail.com