VOTC | VOTC là hội viên chính thức của Hiệp hội Phần mềm & Dịch vụ CNTT Việt Nam VINASA từ ngày 24/05/2016