VOTC | VOTC offshore

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN TẠI NƯỚC NGOÀI (ODC)

ODC là lựa chọn lý tưởng cho những công ty không có bộ phận CNTT nội bộ có khả năng thực hiện toàn bộ chu trình phát triển phần mềm và muốn thuê ngoài toàn bộ quy trình CNTT trên cơ sở VOTC . Khách hàng thanh toán chi phí hàng tháng giúp tiết kiệm 35% - 60% so với bộ phận làm việc tại chỗ và gia công truyền thống.
ODC của VOTC được tạo thành từ một đội ngũ quản lý và các nhà phát triển đã được VOTC tuyển chọn và đào tạo cẩn thận để bổ sung cho bộ kỹ năng và văn hóa của khách hàng.
Nhóm tùy chỉnh này làm việc độc quyền thay mặt cho khách hàng và là một phần mở rộng của nhóm nội bộ của họ. Cơ sở hạ tầng và bảo mật có thể được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật cụ thể của khách hàng và có thể bao gồm cả việc hợp tác thương hiệu.

TẠI SAO SỬ DỤNG ODC ?

<b>ODC</b> là lựa chọn lý tưởng cho những công ty không có bộ phận CNTT nội bộ có khả năng thực hiện toàn bộ chu trình phát triển phần mềm và muốn thuê ngoài toàn bộ quy trình CNTT trên cơ sở <b>VOTC</b> . Khách hàng thanh toán chi phí hàng tháng giúp tiết kiệm 35% - 60% so với bộ phận làm việc tại chỗ và gia công truyền thống.<br /><b>ODC</b> của <b>VOTC</b> được tạo thành từ một đội ngũ quản lý và các nhà phát triển đã được <b>VOTC</b> tuyển chọn và đào tạo cẩn thận để bổ sung cho bộ kỹ năng và văn hóa của khách hàng.<br />Nhóm tùy chỉnh này làm việc độc quyền thay mặt cho khách hàng và là một phần mở rộng của nhóm nội bộ của họ. Cơ sở hạ tầng và bảo mật có thể được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật cụ thể của khách hàng và có thể bao gồm cả việc hợp tác thương hiệu.

ƯU ĐÃI CỦA VOTC ?

ƯU ĐÃI CỦA VOTC ?

CÁC DỊCH VỤ ODC CỦA CHÚNG TÔI

CÁC DỊCH VỤ ODC CỦA CHÚNG TÔI