VOTC | [Tin Tức] VOTC hợp tác với Softbank Telecom cung cấp Robot

[Tin Tức] VOTC hợp tác với Softbank Telecom cung cấp Robot


Nhảy múa, trò chuyện bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, đi lại trên mặt sàn… như một con người thực sự.

 

Bài viết liên quan:


Bình luận: