VOTC | Tuyển dụng
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ VOTC

Tuyển dụng kỹ sư

Vị trí công việc Kỹ sư
Kỹ năng cần thiết Có kinh nghiệm lập trình ứng dụng web sử dụng PHP trên 1 năm
HTML/CSS
Kỹ năng khác Có kinh nghiệm lập trình sử dụng Cake PHP, Laravel hoặc CodeInighter.
Có kinh nghiệm lập trình sử dụng JavaScript (jQuery và AngularJs, NodeJs).
Có kinh nghiệm lập trình sử dụng API như của Facebook, Twitter,..
Thiết kế cơ sở dữ liệu sử dụng MySQL, PostgreSQL.
Có kinh nghiệm tạo Linux server,...

Công Nghệ

Những công nghệ lập trình
HTML 5
CSS 3
PHP
NodeJS
JavasScript
AngularScript
Ruby
MySQL
PostgreSQL
MongoDB
Memcache
Docker
Vagrant
Git
Backlog
Chatwork
Cake PHP
Bower
Grunt
Jenkins
Selenium
Compass
WordPress
Laravel

Tuyển dụng nhân viên truyền thông Adwords, SEO

Vị trí công việc Truyền thông Adwords, SEO
Kỹ năng cần thiết Có kinh nghiệm sử dụng google adwords, google analytics, google keyword tool, google webmaster, blogspot, youtube, facebook ...
Kỹ năng khác Hiểu biết về onpage/offpage.
Biết lựa chọn phân tích website/diễn đàn...
Lập kế hoạch và triển khai đẩy từ khóa cho website.
Sử dụng tốt các công cụ để tối ưu website của chính mình và phân tích đối thủ.

Công cụ

Những công nghệ SEO
G.Analytics
G.WebMasterTool
G.KeywordTool
BlogSpot
Youtube
Facebook
PhotoShop
HTML
CSS
WordPress
CMS
Forums
G.Drive
Execl
Adwords
SEO

Mẫu ứng tuyển

Họ tên *
Tuổi *
Tên trường / Tên công ty
E-mail
Điện thoại
Lời nhắn
Tải hồ sơ
Chọn file   Không có file nào được chọn.