VOTC | HÌNH ẢNH TRONG BUỔI TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 & LÊN KẾ HOẠCH NĂM 2019

HÌNH ẢNH TRONG BUỔI TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 & LÊN KẾ HOẠCH NĂM 2019

Ngày tạo: May 23, 2018
    Đánh giá

Tham gia buổi họp có sự hiện diện của lãnh đạo các công ty: CMC, CMC Global, Rikkeisoft, NTQ Solution, Ominext, HanelSoft, VOTC, Relipa... Tại đây, các thành viên đã chia sẻ cởi mở về doanh nghiệp của mình và đề xuất nhiều ý tưởng vô cùng có giá trị.

 

 

Dự kiến trong năm nay, CLB sẽ có thêm nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, đồng thời đẩy mạnh chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và nghiên cứu các công nghệ mới.





Bài viết liên quan: