VOTC | [Tin Tức] VOTC hợp tác với Softbank Telecom cung cấp Robot

[Tin Tức] VOTC hợp tác với Softbank Telecom cung cấp Robot

Ngày tạo: April 20, 2020, 9:27 am
    Đánh giá

Nhảy múa, trò chuyện bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, đi lại trên mặt sàn… như một con người thực sự.

 

Bài viết liên quan: