VOTC | VOTC đưa sản phẩm VietJob tham dự giải Sao Khuê 2020 của VINASA

VOTC đưa sản phẩm VietJob tham dự giải Sao Khuê 2020 của VINASA

Ngày tạo: March 15, 2020
    Đánh giá

Ứng dụng VieeetJob được đề cử vào danh mục các sản phẩm StartUp

Phần thuyết trình sản phẩm của CEO VOTC với ban lãnh đạo của Vinasa.

Giám đốc của VOTC đang mô tả sản phẩm

Phân tích và giải thích chi tiết chức năng hoạt động của sản phẩm

 

Thông tin chính thức của ứng dụng được đăng tải trên website www.ungdungvietjob.com

 

Bài viết liên quan: