VOTC | VOTC Technology Group đầu tư phát triển công nghệ và hợp tác kinh doanh lĩnh vực chuyển đổi số - số hóa công nghệ

VOTC Technology Group đầu tư phát triển công nghệ và hợp tác kinh doanh lĩnh vực chuyển đổi số - số hóa công nghệ

Ngày tạo: April 24, 2023
    Đánh giá

VOTC Technology Group đầu tư phát triển công nghệ và hợp tác kinh doanh lĩnh vực chuyển đổi số - số hóa công nghệ

1. Chữ ký số công cộng ICA.

A. Chữ ký số doanh nghiệp

B. Chữ ký số cá nhân

C. Chữ ký số máy chủ - HSM

2. Hợp đồng điện tử eContract.

3. Hoá đơn điện tử Việt Invoice.

4. Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử IBH Insurance

5. Xác thực định danh điện tử EKYC

 

Xem chi tiết tại file: http://votc.com.vn/files/VOTC_TaiLieu_BangGiaChuyenDoiSo.pdf

Website: www.cds.votc.com.vn/

Bài viết liên quan: