VOTC | VOTC Tham gia diễn đàn cấp cao Công Nghệ Thông Tin - Truyền Thông Việt Nam ICT Submit Việt Nam 2016 dưới sự chỉ đạo của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc

VOTC Tham gia diễn đàn cấp cao Công Nghệ Thông Tin - Truyền Thông Việt Nam ICT Submit Việt Nam 2016 dưới sự chỉ đạo của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc

Ngày tạo: September 25, 2016, 3:25 pm
    Đánh giá

Diễn đàn được phát trên sóng truyền hình thời sự vtv 19h ngày 24 tháng 9 năm 2016 

http://vtv.vn/video/thoi-su-19h-24-9-2016-174666.htm Bắt đầu từ phút thứ 8

Và được  đưa tin trên báo Chính Phủ và vnexpress

http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-cua-lanh-dao-Dang-Nha-nuoc/Thu-tuong-Phai-tao-cuoc-cach-mang-trong-ung-dung-CNTT/287345.vgp

http://sohoa.vnexpress.net/tin-tuc/doi-song-so/co-hoi-khong-tu-den-trong-cuoc-cach-mang-cong-nghiep-thu-tu-3473476.html

Giám đốc của VOTC vinh dự được Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt tay khi tới hội